poniedziałek, 27 czerwca, 2022
REDAKCJA:
68-100 Żagań, ul. ul. Warszawska 25B,
tel: 68 470 96 49,
e-mail: kontakt@lokalna.info

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Dubrowski, tel. 506215403
e-mail: k.dubrowski@lokalna.info

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Paweł Tomaszczyk, tel. 514 450 663,
e-mail: p.tomaszczyk@lokalna.info,

REKLAMA:
Kamila Miodek
Tel. 537 429 666, k.miodek@lokalna.info

68-100 Żagań, ul. Warszawska 25B,
tel: 533 17 88 17, 68 470 96 49,
e-mail: kontakt@Lokalna.info

OGŁOSZENIA DROBNE: tel. 68 470 96 49, SMS: 607 184 370,

DTP I INTERNET:
Patryk Wilk, e-mail: p.wilk@lokalna.info tel: 792 519 458

DYSTRYBUCJA I PROMOCJA: Emilia Tomaszczyk, tel. 607 184 370, e-mail: e.tomaszczyk@lokalna.info

WYDAWCA: Prasa Lokalna 68-100 Żagań, ul. Warszawska 25B, tel. 68 470 96 49, e-mail: kontakt@lokalna.info

DRUK: AGORA S. A., Daniszewska 27, 03-230 Warszawa