niedziela, 19 maja, 2024
REDAKCJA:
68-100 Żagań, ul. ul. Ratuszowa 5/1,
tel: 68 470 96 49,
e-mail: kontakt@lokalna.info

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Dubrowski, tel. 506 215 403
e-mail: k.dubrowski@lokalna.info

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Paweł Tomaszczyk, tel. 514 450 663,
e-mail: p.tomaszczyk@lokalna.info,

REKLAMA:
Katarzyna Budzińska
Tel. 537 429 666, k.budzinska@lokalna.info

68-100 Żagań, ul. Ratuszowa 5/1,
tel: 68 470 96 49,
e-mail: kontakt@Lokalna.info

OGŁOSZENIA DROBNE: tel. 68 470 96 49, SMS: 607 184 370,

DTP I INTERNET:
Agnieszka Niewiara, e-mail: a.niewiara@lokalna.info tel: 695 828 745

DYSTRYBUCJA I PROMOCJA: Emilia Tomaszczyk, tel. 607 184 370, e-mail: e.tomaszczyk@lokalna.info

WYDAWCA: Prasa Lokalna 68-100 Żagań, ul. Ratuszowa 5/1, tel. 68 470 96 49, e-mail: kontakt@lokalna.info

DRUK: AGORA S. A., Daniszewska 27, 03-230 Warszawa